Muziekvereniging

Muziekvereniging De Poort van Brabant
 
De oprichting:
Muziekvereniging De Poort van Brabant uit Maarheeze is opgericht in 1956 en is in de muziekwereld dus nog een betrekkelijk jonge muziekvereniging. De oprichtingsvergadering vond plaats op 26 juli 1956. Pastoor Verhoeven uit Sterksel, de toenmalige burgemeester van Schaik en Everard Winter, “de brouwer”, hebben het voorbereidend werk daarvoor gedaan. De gemeente verleende vervolgens subsidie voor de aanschaf van de nodige instrumenten, die werden geleverd door de firma Schenkelaars. Per 1 november kon de fanfare van start gaan. Pastoor Verhoeven was toen al enige maande bezig met het geven van muzieklessen aan de toekomstige muzikanten. Hij heeft ook nog enkele repetities gegeven met de nieuwe instrumenten. Maar op 14 november nam Gerard Schenkelaars het stokje van hem over. Hij bleef tot 1987 dirigent, 30 jaar.
Het eerste optreden was op 14 juli 1957 ter gelegenheid van het priesterfeest van pater Kiggen.
Het orkest bestond in die tijd uit circa 30 personen.
 
Het niveau:
Minstens om de vijf jaar moet de fanfare deelnemen aan een officieel concours om te laten beoordelen hoe het staat met het niveau en te laten bepalen tot welke divisie het orkest behoort. De eerste keer ging de fanfare op concours in augustus 1959 en er werd een tweede prijs behaald. Kennelijk was men over die uitslag niet tevreden, want in oktober van datzelfde jaar werd weer ingeschreven voor een concours. Toen werd er een eerste prijs behaald met promotie naar de derde afdeling. In 1981 werd er weer een eerste prijs met promotie behaald en toen kreeg de fanfare het predikaat uitmuntendheid. Het voorlaatste concours is geweest in december 2009. Ook toen haalde men het vooropgestelde doel: een eerste prijs in de derde divisie (een andere naam voor wat vroeger de afdeling uitmuntendheid heette). In oktober 2015 heeft het groot orkest bij het LBM Concertconcours de eerste prijs behaald, met daarbij een promotie naar de tweede divisie.

Agenda