Historie

De oprichting:

Fanfare De Poort van Brabant uit Maarheeze is opgericht in 1956 en is in de muziekwereld dus nog een betrekkelijk jonge muziekvereniging. De oprichtingsvergadering vond plaats op 26 juli 1956. Pastoor Verhoeven uit Sterksel, de toenmalige burgemeester van Schaik en Everard Winter, “de brouwer”, hebben het voorbereidend werk daarvoor gedaan. De gemeente verleende vervolgens subsidie voor de aanschaf van de nodige instrumenten, die werden geleverd door de firma Schenkelaars. Per 1 november kon de fanfare van start gaan. Pastoor Verhoeven was toen al enige maanden bezig met het geven van muzieklessen aan de toekomstige muzikanten. Hij heeft ook nog enkele repetities gegeven met de nieuwe instrumenten. Op 14 november echter nam Gerard Schenkelaars het stokje van hem over. Hij bleef tot 1987 dirigent, maar liefst 30 jaar!

Het eerste optreden was op 14 juli 1957 ter gelegenheid van het priesterfeest van pater Kiggen.
Het orkest bestond in die tijd uit circa 30 personen en een aantal van die eerste muzikanten zoals Math van Himbergen en Theo Cardinaal zijn nog altijd erg betrokken bij de vereniging en wonen regelmatig repetities en concerten bij.

Het niveau:
Minstens om de vijf jaar moet de fanfare deelnemen aan een officieel concours om te laten beoordelen hoe het staat met het niveau en om te laten bepalen tot welke divisie het orkest behoort. De eerste keer ging de fanfare op concours in augustus 1959 en er werd een tweede prijs behaald. Kennelijk was men over die uitslag niet tevreden, want in oktober van datzelfde jaar werd weer ingeschreven voor een concours. Toen werd er een eerste prijs behaald met promotie naar de derde afdeling. In 1981 werd er wederom een eerste prijs met promotie behaald en toen kreeg de fanfare het predikaat uitmuntendheid. Dat niveau heeft de Poort van Brabant tot nu toe kunnen handhaven. Het laatste concours is geweest in december 2009. Ook toen haalde men het vooropgestelde doel: een eerste prijs in de derde divisie (een andere naam voor wat vroeger de afdeling uitmuntendheid heette).

De Poort van Brabant nu:
De fanfare bestaat momenteel uit 50 muzikanten. Het is een heel fijne groep met voor het grootste deel jonge mensen, maar ook de nodige ervaren muzikanten maken deel uit van het orkest.  De sfeer is fantastisch, de muzikanten stralen uit dat ze veel plezier hebben in het samen muziek maken en de onderlinge band is zeker hecht te noemen.
Dit is mede de verdienste geweest van Lou Fijten die van 1999 tot en met 2013 als dirigent van de fanfare verbonden was aan de Poort van Brabant. Hij heeft op deskundige en bezielende manier leiding gegeven aan het orkest met een juiste mix van serieus werken en plezier in het muziek maken. Voor veel werken die de fanfare speelt heeft Lou Fijten zelf de arrangementen geschreven. Zijn inzet voor de fanfare is heel groot geweest en hij wordt hierom door de muzikanten en het bestuur dan ook zeer gewaardeerd. Sinds eind 2013 heeft Patrick van Zutven de rol van dirigent met veel enthousiasme en deskundigheid overgenomen.

De muziekcommissie van de fanfare zoekt samen met de dirigent uit welke muziekwerken in het repertoire opgenomen worden. Dat zij erin slagen goede keuzes te maken blijkt uit het plezier dat de muzikanten hebben in het spelen van deze werken en ook uit de reacties van het publiek wanneer deze werken ten gehore gebracht worden.

De Poort van Brabant is een vereniging die niet meer weg te denken is in de Maarheezer gemeenschap. Behalve dat de fanfare mensen in de gelegenheid stelt om hun hobby, het musiceren, uit te oefenen en het luisterend publiek ervan kan genieten speelt de fanfare ook een belangrijke rol in het dorpsleven. Met Carnaval, Koninginnedag, St. Maarten, Sinterklaas, bij gouden bruiloften of andere bijzondere gelegenheden staat de fanfare klaar om de feestelijkheden te vergroten met haar vrolijke en stemmige klanken. Vast onderdeel van het jaarprogramma zijn een zomeravondconcert en een winterconcert (kerstconcert of nieuwjaarsconcert) en het opluisteren van de mis op tweede kerstdag en tweede paasdag. Daarnaast vinden er ieder jaar een of meer bijzondere optredens plaats. Het grootste daarvan is het Musique Spectaculaire. Dit is een geweldig evenement, waaraan behalve de fanfare deelgenomen wordt door een groot gelegenheidskoor, diverse zangsolisten en dansers. 

De fanfare biedt de kans aan de jeugd om muzieklessen te volgen en een instrument te leren bespelen. Veel kinderen uit Maarheeze maken daar gebruik van. Ze beginnen met blokfluitlessen die door eigen leden van de fanfare gegeven worden. Daarna volgt de muziekles op de muziekschool. Kinderen die hun A-examen gehaald hebben gaan naast hun muzieklessen deelnemen aan het jeugdorkest van de fanfare. Als het B-examen behaald is kunnen de muzikanten in het groot orkest mee gaan spelen.

Daarnaast heeft de fanfare ook nog een slagwerkgroep, die stevig slagwerk maakt op een grote variëteit aan instrumenten. Over het jeugdorkest en de slagwerkgroep is nog uitgebreider informatie te vinden op deze website.

Belangrijke namen in de geschiedenis van fanfare De Poort van Brabant

Beschermvrouwen:
1986 - 1995  Mevrouw R. vd. Ven
1995 - 2010  Mevrouw M. Lijten

Beschermheren:
1956 - 1966  Meneer R. van Schaik
1966 - 1985  Meneer J. Raeven
1985 - 2011  Meneer R. Winters

Voorzitters:
1956 - 1968      Everard Winters
1968 - 1978      Piet Borrenbergs
1978 - 1987      Frans van Engelen
1987 - 1994      Frans Verest
1994 - 1997      Piet Konings
1997 - 2001      Pim Staals
2001 - 2013     Michel van Gansewinkel
2013 - 2019   André Cardinaal
2019 - heden Geoffrey Kolijn

Dirigenten fanfare:
1956 - 1986     Gerard Schenkelaars
1986 - 1993     André Cardinaal
1993 - 1999     Maurice Damen
1999 - 2013     Lou Fijten
2013 - heden  Patrick van Zutven

Agenda