Opleidingsorkest De Poort van Brabant

Het opleidingsorkest bestaat uit een groep van enthousiaste, muzikanten van jong tot oud. Het is een heel gezellige club, die wekelijks repeteert onder leiding van dirigent Peter-Paul Geraats. Er wordt op een ongedwongen manier, in een vriendelijke sfeer samen muziek gemaakt. De dirigente kiest daarbij samen met de muziekcommissie, bestaande uit muzikanten van het opleidingsorkest, muziek die vooral jongeren aanspreekt.
Het opleidingsorkest is voor de prille muzikanten een opstap naar het groot orkest. Bij de fanfare wordt deelname aan het opleidingsorkest in feite gezien als een onderdeel van de muziekopleiding. Behalve het leren bespelen van een instrument hoort daar ook bij het leren samenspelen, het leren luisteren naar elkaar en het leren spelen als onderdeel van een orkest. Het opleidingsorkest biedt daartoe volop gelegenheid.

Om het niveau van het orkest constant te houden is afgesproken dat leerlingen die het A-examen behaald hebben deel mogen nemen aan het opleidingsorkest. Als het B-examen behaald is, kunnen de muzikanten mee gaan spelen in het groot orkest. Veel jeugdleden kiezen er dan voor om naast het groot orkest ook in het opleidingsorkest mee te blijven spelen. Enerzijds omdat ze het leuk vinden om erbij te blijven en ze de fijne groep niet los willen laten, anderzijds omdat ze er veel van leren.

Het opleidingsorkest geeft ook regelmatig concerten. Zo verzorgen ze vaak een kerstconcert in de kerk op Tweede Kerstdag, maar ook bij De Brinkhorst. Ze treden op bij het Nieuwjaarsconcert en bij het Zomeravondconcert en ze nemen deel aan uitwiselingsconcerten met jeugdorkesten of aan festivals in de regio.

De repetities zijn op vrijdagavond van 18.45-19.45 uur in de Smeltkroes. De muziekvereniging heeft daar een eigen repetitieruimte achter de bibliotheek. Wie zin heeft om eens te komen luisteren is altijd welkom.

Het bestuur van de muziekvereniging heeft de coördinatie van alles wat met het opleidingsorkest te maken heeft in handen gegeven van de contactpersonen van het orkest. Dat zijn Wietse Reitsma en Jorim Luijmes. Bij hen kunt u terecht met vragen betreffende het opleidingsorkest via info@depoortvanbrabant.nl.

Kijk ook eens in de agenda op deze website om te kijken wanneer het opleidingsorkest een optreden geeft. Onder 'media' kun je foto's en filmpjes terugvinden.

Agenda