Nieuwsbrief PvB - Juli

Geplaatst op 5 juli 2016

Beste leden, Met deze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van wat er zich binnen onze vereniging én binnen het bestuur afspeelt. KLIK LINKSBOVEN IN HET MENU OP 'NIEUWS' om verder te lezen.

DickensFestijn gaat door op 18 december 2016!


Zoals besproken op de ALV is er een vragenlijst uitgestuurd naar alle leden om te peilen wat de algemene consensus is richting het organiseren van een DickensFestijn in 2016, kort na Musique Spectaculaire. De vragenlijst is inmiddels door de meeste leden ingevuld en de reacties zijn positief. Maar liefst 70% van de respondenten heeft aangegeven om in 2016 weer een DickensFestijn te willen organiseren en velen hebben aangegeven hier een actieve rol in te willen spelen. Dat is natuurlijk geweldig en we kijken er naar uit om er ook dit jaar weer een fantástisch evenement van te maken met zijn allen. De datum is gezet op 18 december dus noteer dit alvast in je agenda!

ZoMareserAvond


We hebben met zijn allen weer hard gerepeteerd en gewerkt voor de aankomende ZoMareserAvond. Als de weergoden ons net als vorig jaar gunstig gezind zijn, dan wordt het gegarandeerd weer een topevenement. We starten om 18.00 uur en alle geledingen zullen optreden die avond. Een mooie gelegenheid om al onze collega-muzikanten in actie te zien. Er is voldoende eten en drinken verkrijgbaar, waaronder de barbecue welke georganiseerd wordt door onze vereniging. Je kunt dus gerust al vroeg en met 'flinke honger' naar het evenement komen. Het belooft in ieder geval weer een mooie avond te worden.

Jubilarissen


Op 23 juni jongstleden hebben we een hele bijzondere repetitie van het Groot Orkest gehad. Tijdens deze avond werden twee leden van het eerste uur, Math van Himbergen en Theo Cardinaal, gehuldigd voor hun 60-jarige (!!!) lidmaatschap. Een mijlpaal waar je stil van wordt. De jubilarissen werden door onze voorzitter (en enorm trotse zoon van...) André even goed in het zonnetje gezet met een hartverwarmende speech en ontvingen daarna uit handen van onze secretaris Marianne een speldje. Tijdens de serenade van het Groot Orkest speelde Math van Himbergen nog een stukje mee op de trom. Een emotioneel moment voor alle aanwezigen. Een prachtige hulde aan deze trouwe leden.

Voorspeelochtend
Op zondag 26 juni hield Muziekschool Grensland weer haar traditionele voorspeelochtend als afsluiting van het leerjaar. Tijdens deze ochtend werd er zowel individueel als in groepsverband gemusiceerd. De gedachte hierachter is dat gezamenlijk musiceren het groepsgevoel en de discipline versterkt, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. De voorspeelochtend is ook altijd het moment waarop de geslaagde leerlingen hun diploma in ontvangst mogen nemen. Voor De Poort van Brabant waren dat Zoë Daudey (Altsaxofoon-A) en Nienke Reitsma (Trompet-B).

Geslaagd!
Hoera! De volgende leerlingen zijn geslaag voor hun examen:

Remco Jansen - Drums-B
Chaïm Luijmes - Drums-B
Bram Koster - Drums-B
Roan Versluis - Drums-A
Jaron van der Weijden - Drums-A

Bourgondisch Cranendonck


Op zondag 10 juli aanstaande organiseert het Soeriks Muziek Gezelschap 'Bourgondisch Cranendonck'. Naast bieren van 5 brouwerijen, wijnproeverijen en hapjes, kun je ook genieten van diverse optredens van het Sint Jans Gilde, het Soeriks Muziek Gezelschap, het opleidingsorkest en de jeugdpercussiegroep van EMM én ons eigen Jeugdorkest. Dus meer dan de moeite waard om daar een kijkje te gaan nemen. Ons Jeugorkest treedt op om 15.30 uur.

'Meer muziek in de klas'
In onze vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat OBS Cranendonck samen met De Poort van Brabant en Muziekhuis Maarheeze de handen ineen heeft geslagen om samen te gaan werken aan meer en beter muziekonderwijs op school. Hiervoor is een beroep gedaan op de subsidieregeling van het Ministerie van OCW en VandenEnde Foundation. Samen met alle betrokkenen is er een uitgebreid plan opgesteld hoe we invulling willen gaan geven aan dit muziekonderwijs. We zijn zeer verheugd om te melden dat de subsidie is toegekend en met ingang van het aankomende schooljaar zal de muzikale samenwerking van start gaan. De leerlingen van OBS Cranendonck zullen dan in alle groepen muziekles gaan krijgen. Onmisbaar voor kinderen.

Nieuws vanuit de werkgroepen Musique Spectaculaire 2016
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november gaan we er weer heel speciale, muzikale avonden van maken, waarbij we zowel met het programma als met de organisatie een heel eind op weg zijn. Vanuit de PR-groep wordt er momenteel gewerkt aan het realiseren van het beeldmerk/logo en zodra dit in orde is zullen de communicatiemiddelen ontwikkeld gaan worden, zoals bijvoorbeeld de banners. Er wordt ook een speciale Musique Spectaculaire website ingericht waarop alle informatie, het laatste nieuws en de kaartverkoop te vinden zullen zijn. Zodra de link live is zal deze natuurlijk gedeeld worden (met het verzoek om deze vervolgens met zoveel mogelijk mensen die je kent te delen).
De kaartverkoop voor Musique Spectaculaire 2016 zal online plaatsvinden. Hoeveel een kaartje gaat kosten en in welke variaties (rangen, V.I.P., etc.) is nog niet vastgesteld, maar dit wordt binnenkort besloten door de stuurgroep.

Er wordt hard gewerkt door de verschillende commissies. Zo zijn vanuit de technische commissie Jan van Raaij en Vince van Seggelen intensief bezig om het gehele plaatje rondom podium en geluid goed op poten te zetten. Vince mede vanwege zijn opleiding in geluidstechniek en de mogelijkheid om er een stageproject van te maken. Jan van Raaij houdt zich daarbij ook bezig met het stuk veiligheid, waarbij hij aan het inventariseren is wat mogelijke risico's zouden kunnen zijn, zowel met de op- en afbouw als tijdens de concerten zelf, zodat deze op voorhand al geminimaliseerd kunnen worden.

Koor Port Vocalis heeft ook al de nodige bladmuziek weten te vertalen in zang, waarbij het koor grootse plannen heeft met Les Miserables. Dit zal gebracht gaan worden als een mini-musical.

De slagwerkgroep werkt aan een wereldpremière. Het speciaal gecomponeerde werk 'Istana Jama' is, zover dirigent Ron weet, het eerste stuk wat ooit geschreven is voor hangdrum met percussiebegeleiding. Jan van Berkel krijgt zo een mooie oefening mee voor de zomervakantie.

De artistieke commissie komt elke twee weken bij elkaar om het programma verder vorm te geven en per nummer bekijken ze hoe deze het best tot uiting kan komen voor het publiek.

Verdere details volgen later, maar het staat in ieder geval vast dat het weer "Spectaculaire" gaat worden. Kei vet!