Het nieuwe verenigingsbrede protocol voor de repetities!

Geplaatst op 11 juni 2020

Het nieuwere protocol voor iedereen die naar de repetities gaat van het Groot Orkest, Klein Orkest en Slagwerkgroep.

De vereniging zorgt dat er handgel, handsschoenen, desinfecteermiddel en keukenrol aanwezig is in de repetitieruimte.
● Ten eerste, houd je aan de algemene regels en looproutes buiten en binnen de Smeltkroes:
  • houd 1,5 meter afstand;
  • schud geen handen;
  • was de handen regelmatig met zeep of alcohol;
  • hoest en nies in de elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes.
  • blijf thuis en laat je testen bij;
  • neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging;
  • als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
Ben je bewust van het feit dat als 1 lid positief getest blijkt te zijn (na een repetitie), we 2 weken daarna niet mogen repeteren.
● Was je handen zowel voor de repetitie als na de repetitie bij thuiskomst.
●Kom niet te vroeg, zodat het contact beperkt kan blijven.
● Repetities kunnen worden verdeeld in 2 delen per avond.
Verlaat het repetitielokaal zo snel mogelijk en op verantwoorde wijze.
De tweede groep wacht totdat de dirigent de leden naar binnen roept.
● Deel je instrumenten/materiaal/muziek niet met anderen.
● Zorg dat je het betreffende instrumentarium voorafgaand aan de repetitie gedesinfecteerd hebt.  Je kunt voor je instrument gebruik maken van een microvezeldoekje, geen alcoholproducten!
● Eet niet tijdens de repetities.
● Voor de opvang van condens vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een blaasinstrument bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek (theedoek werkt prima). Instrumenten worden ontdaan van condens vocht boven deze handdoekjes (lekken / uitblazen etc.). De oppervlakte waar condens vocht terecht komt wordt door de bespeler zelf schoongemaakt. De vocht opnemende doek wordt vervolgens door de bespeler van het instrument zelf mee naar huis genomen en gereinigd.
`Uitblazen’ geschiedt met zo min mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproei- effect’ ontstaat. In principe doet zoveel mogelijk de zwaartekracht het werk met kleine ‘schudbewegingen’.
● Bij de orkestopstelling voor blazers wordt rekening gehouden met een vrije ruimte van 2 meter rond het midden van iedere stoel. Voor niet-blazers wordt rekening gehouden met een vrije ruimte van 1,5 meter rond het midden van iedere stoel.
Leden/musici uit hetzelfde gezin/familie zijn uitgezonderd van de 2-meter/1,5 meter regel. Voor het bepalen van de afstand van 2 meter tussen blazers (1,5 meter niet blazers) gaat het om een cirkel van 2 meter (blazers) rond de stoel waarbij er overlap is van ‘cirkels’.
● Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze
nieuwe situatie. Geef elkaar ruimte om te wennen maar ook om elkaar aan te spreken op gedrag.
●Diegene die de stoelen klaarzet desinfecteert vooraf en nadien zijn/haar handen of gebruikt handschoenen, ook zo bij het opruimen. Als je het veiliger/prettiger vindt om een eigen handdoek over je stoel te leggen, breng deze dan zeker mee.
● Zorg samen dat voor en na de repetitie de ruimte maximaal gezuiverd wordt met buitenlucht, ook in de pauze is het zuiveren van lucht aan te bevelen.
● Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur.